HÃY ĐỂ THÀNH CÔNG LÊN TIẾNG THAY BẠN…

Thành công trước giờ chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Muốn tỏa sáng trong một lĩnh vực nào đó, nhất định phải tĩnh lại, không hấp tấp, sau đó, không ngừng nỗ lực tiến lên phía trước. Thế gian này sẽ không vì bạn nỗ lực mà cảm động, nhưng cuộc đời của bạn, nhất định sẽ vì bạn không nỗ lực mà tiếc nuối.

Let Your Success Speak Up For You…
Success is never an overnight thing. If you want to shine in a certain field, you must be calm, not engrossed, after that, constantly make efforts to move forward. This world will not be touched by your efforts, but your life, will definitely regret it because you do not make efforts.

#Lifelines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu