Do What’s Best For You And Your Life

Sự thật là, đôi khi bạn phải làm điều tốt nhất cho mình và cuộc sống của mình chứ không phải điều tốt nhất cho người khác.

The truth is, sometimes you have to do what’s best for you and your life and not what’s best for everyone else.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu