MUỐN LÀM SẾP, NĂNG LỰC THÔI CHƯA ĐỦ, 7 YẾU TỐ SAU MỚI LÀ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH

Trước khi trở thành lãnh đạo, ai cũng từng là nhân viên.

Một nhà lãnh đạo tài giỏi là hiện thân cho “linh hồn” cả nhóm, cả công ty, doanh nghiệp. Nói cách khác, những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất sẽ mang lại các giá trị và nguyên tắc mà nhóm của họ có thể dựa vào và phát huy. Đây quả thực là một sứ mệnh cao cả, đặc biệt là đối với những nhân viên trẻ tuổi chưa có đủ kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn.
Tuy nhiên, bí thuật từ một nhân viên bình thường trở thành nhà lãnh đạo tài ba chỉ cần gói gọn trong một chữ LEADERS với 7 yếu tố cốt lõi dưới đây:

1. L là “Look & Listen” – Quan sát & Lắng nghe
Khi bạn vừa bước lên vị trí quản lý, hãy dành một chút thời gian để quan sát và để ý những điều xung quanh. Những thành viên trong nhóm của bạn đang ưu tiên thời gian cho việc gì? Điều này thậm chí hữu ích khi bạn lên lịch họp riêng với từng người trong nhóm. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được thông tin cần thiết khi bạn hoạch định chiến lược cho tổ chức của mình trong tương lai.

2. E là “Emotional Bonding” – Kết nối cảm xúc
Những nhà lãnh đạo tài ba luôn dành thời gian để xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với đồng nghiệp của mình. Hãy hỏi thăm về gia đình của đồng nghiệp (nhưng đừng đề cập đến những vấn đề quá riêng tư). Hãy ghi nhớ ngày sinh của họ, chia sẻ về một ngày làm việc của họ ra sao. Nếu có thể, hãy lên lịch cho những buổi ăn trưa tập thể hoặc họp toàn thể công ty để giải đáp các thắc mắc một cách kịp thời.
Để mọi người có thể cởi mở hơn, hãy chia sẻ những câu chuyện cá nhân từ cuộc sống thường ngày để mọi người hiểu hơn về con người thật của bạn. Hãy cố gắng thể hiện mình là một người đáng tin cậy và có gi.á trị thay vì chứng minh mình là người chuyên quyền, độc đoán.

3. A là “Awareness” – Nhận thức
Là một nhà lãnh đạo giỏi, bạn phải có nhận thức về tình huống, điều này đơn giản có nghĩa là bạn phải biết quan sát mọi vật xung quanh mình. Khả năng nhận thức này sẽ giúp bạn có được những thông tin quan trọng đối với thành công của chính mình. Bạn có thể nâng cao hiểu biết của bản thân bằng cách trò chuyện thường xuyên hơn với đồng nghiệp thông qua các cuộc họp định kỳ hay dạo quanh văn phòng để hiểu hơn suy nghĩ của mọi người một cách chân thực.

4. D là “Doing” – Hành động
Các nhà lãnh đạo phải hành động. Đừng chỉ ngồi một chỗ và phân tích một tình huống, bởi điều này có thể dẫn đến tình trạng tê liệt đến mức không thể đưa ra được quyết định nào.
Lắng nghe đồng nghiệp và hình thành mối quan hệ tình cảm sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sự sáng suốt và tự tin để thực hiện các quyết định đúng đắn. Khi bạn bắt tay vào hành động, những người còn lại sẽ chú ý và dễ dàng bị thuyết phục bởi những thành tựu của bạn.

5. E là “Empowerment” – Trao quyền
Đừng bao giờ cố gắng kiểm soát toàn bộ vấn đề. Thay vào đó, hãy để đồng đội của bạn có sự chọn lựa và đưa ra quyết định của mình. Bằng cách đặt niềm tin cho các thành viên trong nhóm, bạn cho phép họ có những mảnh đất riêng để phát triển và thiết lập những màu sắc riêng của bản thân. Để có được những đột phá, mỗi cá nhân cần có không gian riêng để thỏa sức sáng tạo và triển khai những ý tưởng “điên rồ”. Trong quá trình đó, họ có thể sai, nhưng từ cái sai đó, họ có thể nhận ra lỗi sai, chịu trách nhiệm và tự rút ra bài học cho riêng mình.

6. R là “Responsibility” – Trách nhiệm
Can đảm nhận trách nhiệm về mình là một trong những yếu tố quan trọng với tư cách là một nhà lãnh đạo. Điều này có nghĩa là, nếu có vấn đề xảy ra, hãy là người đầu tiên nhận trách nhiệm trước khi giải quyết các vấn đề khác. Đừng bao giờ sợ hãi khi thừa nhận: “Tôi đã mắc sai lầm”. Khi các thành viên trong nhóm chứng kiến khả năng thừa nhận lỗi của bạn, văn hóa tha thứ sẽ dễ dàng được hình thành. Ở đó, mọi người sẽ thành thực hơn cũng như can đảm hơn để đối mặt với thất bại hoặc lên tiếng để thể hiện quan điểm của mình.

7. S là “Synchronicity” – Tính đồng bộ
Khi bạn dẫn dắt nhóm bằng cả linh h.ồ.n mình, những cảm xúc tích cực từ bạn sẽ được lan tỏa và những kết quả tích cực cũng từ đó kết trái. Đó có thể là một đồng nghiệp được truyền cảm hứng từ tấm hình của bạn và nỗ lực hết mình để phát triển công ty, hay những thành công của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo sẽ giúp bạn có được sự công nhận rộng rãi. Bằng cách gieo hạt, bạn sẽ thấy cơ hội nở hoa. Đó chính là sự đồng bộ, khi những điều tốt đẹp không liên quan cứ thế đâm chồi nảy lộc.

Nguồn: Doanh nghiệp và Tiếp thị
WANT TO BE THE BOSS, CAPACITY IS NOT ENOUGH, THE FOLLOWING 7 FACILITIES IS DECISION

Before becoming a leader, everyone was an employee.

A good leader embodies the “soul” of the whole team, company, and business. In other words, the most effective leaders deliver the values ​​and principles their teams can rely on and uphold. This is indeed a noble mission, especially for young employees who do not have enough experience and professional skills.
However, the secret from an ordinary employee to a talented leader only needs to be encapsulated in one word LEADERS with 7 core elements below:

1. L stands for “Look & Listen” – Observe & Listen
When you’ve just stepped into a management position, take a moment to observe and notice your surroundings. What are your team members prioritizing their time? This is even useful when you’re scheduling a private meeting with each person on the team. It will help you quickly get the information you need as you strategize for your organization in the future.

2. E stands for “Emotional Bonding” – Emotional Connection
Great leaders take the time to build deep relationships with their colleagues. Ask about your coworker’s family (but don’t bring up matters that are too personal). Remember their date of birth, share about their working day. If possible, schedule group lunches or company-wide meetings to answer questions in a timely manner.
To make people more open, share personal stories from daily life so people can better understand the real you. Try to present yourself as a trustworthy and valuable person instead of proving yourself to be an autocrat.

3. A is “Awareness” – Awareness
To be a good leader, you must have situational awareness, which simply means that you must be aware of your surroundings. This cognitive ability will help you gain information that is critical to your own success. You can improve your own understanding by talking more often with colleagues through regular meetings or walking around the office to get a more honest understanding of what people think.

4. D is “Doing” – Action
Leaders must act. Don’t just sit around and analyze a situation, as this can lead to paralysis to the point of not being able to make any decisions.
Listening to colleagues and forming deep emotional relationships will give you the insight and confidence to make the right decisions. When you take action, the rest will notice and be easily convinced by your achievements.

5. E is “Empowerment” – Empowerment
Never try to control the whole problem. Instead, let your teammates have the choice and make their decisions. By placing trust in your team members, you allow them to have their own plots of land to develop and establish their own colors. To have breakthroughs, each individual needs to have their own space to unleash their creativity and deploy “crazy” ideas. In the process, they may be wrong, but from that mistake, they can recognize their mistakes, take responsibility and draw their own lessons.

6. R stands for “Responsibility”
Having the courage to take responsibility for yourself is one of the key elements of being a leader. This means that, if something goes wrong, be the first to take responsibility before solving other problems. Never be afraid to admit, “I made a mistake.” When team members witness your ability to admit mistakes, a culture of forgiveness is easily formed. There, people will be more honest and courageous to face failure or speak up to express their views.

7. S stands for “Synchronicity”
When you lead the team with your whole soul, your positive emotions will be spread and positive results will also result. It could be a co-worker who is inspired by your photo and goes to great lengths to grow the company, or your successes as a leader will earn you widespread recognition. cobble. By sowing seeds, you will see the opportunity to bloom. That is the synchronicity, when unrelated good things keep sprouting.

Source: Business and Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu